• Jedno z nejstarších sportovních odvětví
  • Tisíciletá tradice v moderním pojetí
  • Harmonický rozvoj těla a osobnosti
  • Příprava pod vedením zkušených trenérů
Foto Video

Trénink 

Tréninky se konají v zápasnické tělocvičně na Okružní ulici číslo 2. Časy tréninků jsou následující:

Pondělí:

přípravka, mladší a starší žáci     16:30 – 18:00

Tento trénink většinou vede trenér Tomáš Bílek. Učíme se zde jak základní, tak pokročilé zápasnické dovednosti. Na konci se zpravidla najde čas i na nějakou tu hru. Nejoblíbenější je zápasnická vybíjená, vytlačovaná a ragby.

Středa:

přípravka, mladší a starší žáci     16:30 – 18:00

Ve středu zpravidla nezápasíme, ale získáváme, pod vedením Andrease Hadwigera fyzickou kondici a sílu, potřebnou k tomu, abychom v zápase, stejně jako v jakémkoli jiném sportu, mohli být úspěšní.

Pátek:

přípravka, mladší a starší žáci     16:30 – 18:00

Páteční trénink většinou vede Milan Kučera, Andreas Hadwiger nebo Jan Chalupský. Náplň páteční tréninkové dávky je shodná s tou pondělní. Učíme se chvaty a obrany proti nim. Učíme se gymnastiku a obratnost, kterou potřebujeme ke všemu, co na žíněnce děláme.

 

Výše popsané obsazení trenérů a náplň tréninků se samozřejmě mírně obměňuje. Všichni trenéři se dětem věnují po své vlastní práci, proto ne vždy mohou být na tréninku, který zrovna mají vést. Vždy je ale někdo z týmu nahradí.